GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 6 Temmuz 2022 - Çarşamba
Yayın Detayları     KÜTÜPHANE   İnsani ve Sosyal Gelişme

BÖLGESEL KALKINMAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN EĞİTİM TESİSLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ANALİZİ YEREL YÖNETİMLERİN KURUMSAL EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

BÖLGESEL KALKINMAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN EĞİTİM TESİSLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ANALİZİ  YEREL YÖNETİMLERİN KURUMSAL EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI GAP İdaresi 'nin girişimleri ile, "Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi Analizi/Yerel Yönetimlerin Kurumsal Eğitim ihtiyaç Analiz Çalışması" geliştirilmiş, Harran Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi tarafından uygulamaya konmuştur. Çalışmanın temel amacı ; GAP Bölgesi 'nin sosyal ve ekonomik gelişiminde yöre insanının teknik ve sosyal alt yapısının güçlendirilmesinde büyük önem taşıyan yerel yönetimlerin insan kaynaklarının geliştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile bu ihtiyacı gidermeye yönelik programlamanın yapılmasıdır. Ayrıca ilgili kuruluşların faaliyetleri, düzenleme biçimleri, yaygın lığı, hedef gruplara erişebilirliği ve eğitim süreçlerinde ortaya çıkan sorunların da belirlenmesine çalışılmış, Demokrasinin temelindeki yerel uygulamaların önemine bir kez daha dikkat çekilmiştir.
Yayın Dili: Türkçe
Yayın Yılı: 2010
Dosya Boyutu: 10.89 MB
Eklenme Tarihi: 25 Ağustos 2015
Görüntülenme Sayısı: 792
İndirme Sayısı: 570
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande