GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 23 Nisan 2024 - Salı
Yayın Listesi    İnsani ve Sosyal Gelişme
1
Türkçe
2018

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Öğretmen Hareketliliği Projesi Değerlendirme Raporu

Bu rapor, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 04 Temmuz 2017 tarihinde imzalanan “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Öğretmen Hareketliliğinin İncelenmesi” başlıklı iş birliği protokolü kapsamında hazırlanmıştır.[...]

2
Türkçe
2016

Yerel Yönetim Personeli Kapasite Artırımı Projesi

Proje Neyi Amaçlıyor: Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerindeki Büyükşehir, il, ilçe, Belde Belediyeleri ile il Özel İdarelerinin sunduğu hizmetlerin yelpazesinin genişletilmesi, kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması amacıyla, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik eğitim programlarının uygulanmasıdır.[...]

3
Türkçe
2014

GAP TARIMDA ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI PROJESİ

GAP İdaresi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi işbirliği ile 2013 yılında yapılan araştırma Türkiye’de bu alanda yapılan ilk araştırma olup, diğer Bölge üniversiteleri de katkı vermiştir. GAP Bölgesi'nde tarımda çalışanların genel sağlık durumunun belirlenmesi, ihtiyaçlarının tanımlanması, tarım işverenlerinin davranışlarının saptanması ile zirai ilaç satanların pestisitlerin insan sağlığına etkileri konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla bu araştırma [...]

4
Türkçe
2013

KADINLARIN VE KADIN STK’LARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ FİNAL KİTABI/COMPENDİUM

GAP İdaresi Başkanlığının yararlanıcısı olduğu Proje, Avrupa Birliği tarafından IPA 2006 kapsamında finanse edilmiştir. Proje ile bahse konu bölgelerde kadın ve kadın STK’larının kapasitesini geliştirerek ve farkındalık yaratarak kamusal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve bu hizmetlere erişimin artırılması amaçlanmıştır. Final Kitabı/Compendium 5 milyon Avro bütçeli Proje kapsamında, kadın STK’ları tarafından hazırlanan ve uygulanan 36 projenin hikâyesini içermektedir.[...]

5
Türkçe
2012

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları[...]

6
Türkçe
2012

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Kamu Personeli İçin)

Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Kamu Personeli İçin)[...]

7
Türkçe
2012

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yönetimi Bölüm 1

Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yönetimi Bölüm 1[...]

8
Türkçe
2012

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yönetimi Bölüm 2

Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yönetimi Bölüm 2[...]

9
Türkçe
2012

Savunuculuk ve Kampanya El Kitabı

Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi Savunuculuk ve Kampanya El Kitabı[...]

10
Türkçe
2012

Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Eğitimi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu Hizmetleri (Kamu Personeli İçin)

Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Eğitimi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu Hizmetleri (Kamu Personeli İçin)[...]

11
Türkçe
2012

Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Eğitimi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu Hizmetleri (Sivil Toplum Kuruluşları İçin)

Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Eğitimi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu Hizmetleri (Sivil Toplum Kuruluşları İçin)[...]

12
Türkçe
2012

STK Kurulum Rehberi

Kadın ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Projesi STK Kurulum Rehberi[...]

13
Türkçe
2010

GAP EYLEM PLANININ UYGULANMASINA YÖNELİK İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adına, Dicle Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir araştırma ekibi tarafından tasarlanan ve uygulanan proje, beş aylık çalışma süreci sonunda tamamlanmış, proje kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren yüz otuzdan fazla kamu kurum ve kuruluşundan veri elde edilmiştir[...]

14
Türkçe
2010

BÖLGESEL KALKINMAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN EĞİTİM TESİSLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ANALİZİ YEREL YÖNETİMLERİN KURUMSAL EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

GAP İdaresi 'nin girişimleri ile, "Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi Analizi/Yerel Yönetimlerin Kurumsal Eğitim ihtiyaç Analiz Çalışması" geliştirilmiş, Harran Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi tarafından uygulamaya konmuştur. Çalışmanın temel amacı ; GAP Bölgesi 'nin sosyal ve ekonomik gelişiminde yöre insanının teknik ve sosyal alt yapısının güçlendirilmesinde büyük önem taşıyan yerel yönetimlerin insan kaynaklarının g[...]

15
Türkçe
2010

BÖLGESEL KALKINMANIN CAN SUYU GAP

GAP'ın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli olan noktalardan biri de, dönem dönem yapılan sosyal araştırmalar yoluyla projenin Bölge'deki etkisinin izlenip değerlendirilmesidir. İnsan odaklı bir proje olarak GAP'ın belirlenen hedeflerine ulaşma düzeyi ve yapılanlar ile yapılması gerekenlere yönelik geri bildirimler alınması hem GAP'ın geldiği bu noktada hem de bundan sonra yapılması planlanan projelere model olması açısından çok önemlidir.[...]

16
Türkçe
2010

GAP EYLAM PLANIN UYGULANMASINA YÖNELİK İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMASI

GAP EYLAM PLANIN UYGULANMASINA YÖNELİK İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 2010[...]

17
Türkçe
2010

GÜNEYDOĞU'NUN IŞIĞI KADINLAR

GAP İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile uygulanan "Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi Aşama I" kapsamında hazırlanan bu kitap; ulusal ve uluslararası düzeyde iyi uygulama örneği olarak gösterilen, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)’nin kadınların hayatında yarattığı değişiklikleri, kadınların kaleminden anlatılan hikâyeler ve çizilen resimlerle ortaya koyuyor.[...]

18
Türkçe
2007

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ TOPLUM LİDERLERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

Editör: Dr. Sarp ÜNER Temmuz 2007, ANKARA[...]

19
Türkçe
2007

GAP BÖLGESİ'NDE YOKSULLUKLA MÜCADELE VE İSTİHDAM FORMU RAPORU

Küresel faktör ve eğilimleri de göz önünde bulundurarak GAP Bölgesi'nde yoksulluk düzeyi ve yoksulluğun arkasında yatan dinamikleri değerlendirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde yoksulluğu önleme politika ve stratejilerini tartışmak ve GAP Bölgesi'nde uygulanabilecek yoksulluğu önleme ve istihdamı geliştirme konusun da bir beyin fırtınası sürecini başlatmak amacıyla; GAP İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediy[...]

20
Türkçe
2006

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE KADINLARIN EKONOMİK GÜÇLENMELERİNE YÖNELİK YOL HARİTASI

Editör: Yıldız Ecevit Kasım ODTÜ Sosyoloji Bölümü 2006, Ankara[...]

21
Türkçe
2006

MOZAİK

GAP İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen "Kadının Sosyo-Ekonomik Kalkınması Projesi" kapsamında hazırlanan MOZAİK dergisinin Haziran-Temmuz 2006 sayısı[...]

22
Türkçe
2005

ÇOCUK GÖZÜYLE GAP 2005

Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz İlköğretim ve Lise öğrencileri arasındaki resim, şiir ve kompozisyon yarışmasını tamamlamış bulunmaktayız. GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerden en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza Güneydoğu Anadolu Projesi'ni en iyi şekilde tanıtmak ve Proje'nin esas sahiplerinin kendileri olduğunu anlatmaktır.[...]

23
Türkçe
2004

ÇOCUK GÖZÜYLE GAP 2004

Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz İlköğretim ve Lise öğrencileri arasındaki resim, şiir ve kompozisyon yarışmasını tamamlamış bulunmaktayız. GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerden en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza Güneydoğu Anadolu Projesi'ni en iyi şekilde tanıtmak ve Proje'nin esas sahiplerinin kendileri olduğunu anlatmaktır.[...]

24
Türkçe
2003

GAP BÖLGESİ HALK SAĞLIĞI PROJESİ RAPORU

SORUMLU KURULUŞ TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ ; Çağdaş halk sağlığı yaklaşımında esas olan, birey hastalandıktan sonra tedavi etmek yerine hastalık ortaya çıkmadan gerekli tedbirlerin alınarak hastalığın ortaya çıkmasının önlenmesidir. Bu yöntem hem daha ekonomik hem de daha insanidir. Ekonomikliği sadece önceden önlem geliştirmenin tedavi hizmetlerine göre daha ucuz olmasından değil, aynı zamanda sağlık sorunları nedeniyle iş gücü kayıplarının önlenebilmesinden de kaynaklanma[...]

25
Türkçe
2003

GAP BÖLGESİ HALK SAĞLIĞI PROJESİ RAPORU YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET

GAP Bölgesi'nde var olan veya barajlar, sulama altyapıları, tarımda sulamanın yaygınlaşması, ürün deseninin ve tarımsal pratiklerin değişmesi, sanayileşme ve kentleşme sonucunda oluşacak ekolojik ve çevresel değişmelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını, özellikle su ile gelen hastalıkları ve nedenlerini belirlemek, ortaya çıkabilecek sağlık sorunları ve bunların önlenmesine yönelik politika, strateji ve uygulama yöntem ve araçlarını geliştirmek, ve Bu alanda[...]

26
Türkçe
2002

YÜCELİ BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMASI RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA, PLANLAMA VE YATIRIMLARIN GELİŞTİRİLMESİN DE KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ[...]

27
Türkçe
2002

KENTSEL ENFORMAL SEKTORDE İSTİHDAM VE İŞ POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Diyarbakır Alan Araştırması PROF. DR. SENCER AYATA 2002[...]

28
Türkçe
2002

ŞIRNAK İLİ ULU DERE İLÇESİ KÖYLERİ ALAN ARAŞTIRMASI

YÖNETİCİ ÖZETİ[...]

29
Türkçe
2002

ÇOCUK GÖZÜYLE GAP 2002

Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz İlköğretim ve Lise öğrencileri arasındaki resim, şiir ve kompozisyon yarışmasını tamamlamış bulunmaktayız. GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerden en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza Güneydoğu Anadolu Projesi'ni en iyi şekilde tanıtmak ve Proje'nin esas sahiplerinin kendileri olduğunu anlatmaktır.[...]

30
Türkçe
2001

KADIN İÇİN EŞİTLİK BAKIŞ AÇISININ ANA PLAN VE POLİTİKALARA YERLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM EL KİTABI

Bu el kitabı özellikle toplumsal cinsiyet konularında uzman olmayan, ancak kuruluşlardaki görev alanları gereğince rutin olarak toplumsal cinsiyet bakış açısının ana plan ve politikalara yerleştirilmesi ile yükümlü olan politika yapıcılar için tasarlanmıştır. El kitabı söz konusu kişilere rehberlik yapmayı amaçlar.[...]

31
Türkçe
2001

GAP BÖLGE KALKINMA PLANI SAGLIK SEKTÖRU RAPORU

DİYARBAKIR TABİP ODASI Dr.Necdet İPEKYÜZ ,Dr.Mansur ÖZCAN, Dr.Günay SAKA, Dr.Nevzat AYTEKİN 2001, DİYARBAKIR[...]

32
Türkçe
2001

ÇOCUK GÖZÜYLE GAP 2001

Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz İlköğretim ve Lise öğrencileri arasındaki resim, şiir ve kompozisyon yarışmasını tamamlamış bulunmaktayız. GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerden en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza Güneydoğu Anadolu Projesi'ni en iyi şekilde tanıtmak ve Proje'nin esas sahiplerinin kendileri olduğunu anlatmaktır.[...]

33
Türkçe
1998

BİRECİK BARAJINDAN ETKİLENEN NÜFUSUN YENİDEN YERLEŞİMİ,İSTİHDAMI VE EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN PLANLAMA VE UYGULAMA PROJESİ

BİRECİK BARAJINDAN ETKİLENEN NÜFUSUN YENİDEN YERLEŞİMİ,İSTİHDAMI VE EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN PLANLAMA VE UYGULAMA PROJESİ[...]

34
Türkçe
1997

BATMAN SOSYO -EKONOMİK PROFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

35
Türkçe
1997

ADIYAMAN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

36
Türkçe
1997

DİYARBAKIR SOSYO - EKONOMİK PROFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

37
Türkçe
1997

KİLİS SOSYO-EKONOMİK PORPFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

38
Türkçe
1997

MARDİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

39
Türkçe
1997

SİİRT SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

40
Türkçe
1997

ŞANLIURFA SOSYO -EKONOMİK PROFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

41
Türkçe
1997

ŞIRNAK SOSYO - EKONOMİK PROFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

42
Türkçe
1997

GAZİANTEP SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ

AĞUSTOS 1997 ANKARA[...]

43
Türkçe
1995

ÇOCUK GÖZÜYLE 95

Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz İlköğretim ve Lise öğrencileri arasındaki resim, şiir ve kompozisyon yarışmasını tamamlamış bulunmaktayız. GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerden en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza Güneydoğu Anadolu Projesi'ni en iyi şekilde tanıtmak ve Proje'nin esas sahiplerinin kendileri olduğunu anlatmaktır.[...]

44
Türkçe
1994

GAP BÖLGESİ NÜFUS HAREKETLERİ ARAŞTIRMASI ( YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET )

ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim elemanlarından oluşan bir ekipce sürdürülen Nüfus Hareketleri Araştırması, GAP Master Plan'ınca eksikliği vurgulanmış bulunan sürekli ve mevsimlik göç hareketleri konusunda veri toplanmasını, toplanan verilerin çözümlemesini ve buna dayalı öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.[...]

45
Türkçe
1994

GAP BÖLGESİ NÜFUS HAREKETLERİ ARAŞTIRMASI

ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim elemanlarından oluşan bir ekipce sürdürülen Nüfus Hareketleri Araştırması, GAP Master Plan'ınca eksikliği vurgulanmış bulunan sürekli ve mevsimlik göç hareketleri konusunda veri toplanmasını, toplanan verilerin çözümlemesini ve buna dayalı öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.[...]

46
Türkçe
1994

GAP BÖLGESİ NÜFUS HAREKETLERİ ARAŞTIRMASI ( EKLER )

ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim elemanlarından oluşan bir ekipce sürdürülen Nüfus Hareketleri Araştırması, GAP Master Plan'ınca eksikliği vurgulanmış bulunan sürekli ve mevsimlik göç hareketleri konusunda veri toplanmasını, toplanan verilerin çözümlemesini ve buna dayalı öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.[...]

47
Türkçe
1994

GAP BÖLGESİ BARAJ GÖL AYNASINDA KALACAK YÖRELERDE İSTİHDAM VE YENİDEN YERLEŞTİRME SORUNLARI ARAŞTIRMASI

GAP BÖLGESİ BARAJ GÖL AYNASINDA KALACAK YÖRELERDE İSTİHDAM VE YENİDEN YERLEŞTİRME SORUNLARI ARAŞTIRMASI SOSYOLOJi DERNEĞi Ankara Haziran 1994[...]

48
Türkçe
1994

GAP BÖLGESİ'NDE KADININ STATÜSÜ VE KALKINMA SÜRECİNE ENTEGRASYONU ARAŞTIRMASI

GAP BÖLGESİ'NDE KADININ STATÜSÜ VE KALKINMA SÜRECİNE ENTEGRASYONU ARAŞTIRMASI TÜRKİYE KALKINMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ GAP ARAŞTIRMASI EKİBİ EYLÜL 1994 ANKARA[...]

49
Türkçe
1994

GAP BÖLGESİ'NDE KADININ STATÜSÜ VE KALKINMA SÜRECİNE ENTEGRASYONU ARAŞTIRMASI (EKLER)

GAP BÖLGESİNDE KADININ STATÜSÜ VE KALKINMA SÜRECİNE ENTEGRASYONU ARAŞTIRMASI (EKLER) EYLÜL 1994 ANKARA[...]

50
Türkçe
1993

GAP BÖLGESİ'NDE GÖÇ HAREKETLERİ

GAP BÖLGESİ'NDE GÖÇ HAREKETLERİ Aralık, 1993[...]

51
Türkçe
1993

GAP BÖLGESİ'NDE NÜFUSUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

GAP BÖLGESİ'NDE NÜFUSUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Aralık, 1993[...]

52
Türkçe
1993

GAP BÖLGESİNDE DEĞİŞME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

SOSYO -EKONOMİK PROFİLİ[...]

53
Türkçe
1993

GAP BÖLGESİNDE DEĞİŞME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

SONUÇ VE ÖNERİLER[...]

54
Türkçe
1992

ÇOCUK GÖZÜYLE

Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz İlköğretim ve Lise öğrencileri arasındaki resim, şiir ve kompozisyon yarışmasını tamamlamış bulunmaktayız. GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerden en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza Güneydoğu Anadolu Projesi'ni en iyi şekilde tanıtmak ve Proje'nin esas sahiplerinin kendileri olduğunu anlatmaktır.[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande