GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 17 Haziran 2024 - Pazartesi
Yayın Listesi    Master Planlar
1
Türkçe
2010

GAP BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI (PLANLAMA KARARLARI)

GAP Bölgesi turizmine yönelik yapılmış olan plan çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapılarak, yeni turizm politikalarına göre güncelleştirilmesi, koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dahilinde sürdürülebilirliğinin ve kullanımının sağlanması, Bölge’nin kültür ve turizm potansiyelinin tek tek ele alınmasından çok, bunların birbiriyle entegrasyonu sayesinde daha cazip ve güçlü alternatif varış noktaları, cazibe merkezleri, yeni turizm türleri, turizm geliş[...]

2
Türkçe
2010

GAP BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI (MEVCUT DURUM)

Mevcut Durum etabında; GAP Bölgesi turizmi, planlamaya temel oluşturacak şekilde değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda; mevcut duruma ilişkin verilerin birbirleriyle irdelenerek, potansiyellerin, sorunların ve olanakların açıklandığı, sektörel analizlerle birlikte nüfus ve sektörel yapıya ilişkin projeksiyonların hedeflendiği, sentez haritalarının da yer aldığı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında görsel malzeme de oluşturulmuştur.[...]

3
Türkçe
1990

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ MASTER PLAN ÇALIŞMASI MASTER PLAN NİHAİ RAPORU CİLT 1

Bölge kalkınmasının çerçevesini çizen GAP Master Planı, özellikle su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini mali ve teknik kapasiteleri de dikkate alarak bir takvime bağlamıştır. Bu değişimin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaracağı gelişmeyi, yaratacağı istihdamı, bunun getireceği nüfus büyüklüğü ile bu nüfusun kentler ve kır itibariyle muhtemel dağılımını saptamış; eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut ve kentsel altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemiş ve yıllara gö[...]

4
Türkçe
1989

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ MASTER PLAN ÇALIŞMASI MASTER PLAN NİHAİ RAPORU CİLT 2

Bölge kalkınmasının çerçevesini çizen GAP Master Planı, özellikle su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini mali ve teknik kapasiteleri de dikkate alarak bir takvime bağlamıştır. Bu değişimin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaracağı gelişmeyi, yaratacağı istihdamı, bunun getireceği nüfus büyüklüğü ile bu nüfusun kentler ve kır itibariyle muhtemel dağılımını saptamış; eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut ve kentsel altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemiş ve yıllara gö[...]

5
Türkçe
1989

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ MASTER PLAN ÇALIŞMASI MASTER PLAN NİHAİ RAPORU CİLT 3

Bölge kalkınmasının çerçevesini çizen GAP Master Planı, özellikle su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini mali ve teknik kapasiteleri de dikkate alarak bir takvime bağlamıştır. Bu değişimin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaracağı gelişmeyi, yaratacağı istihdamı, bunun getireceği nüfus büyüklüğü ile bu nüfusun kentler ve kır itibariyle muhtemel dağılımını saptamış; eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut ve kentsel altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemiş ve yıllara gö[...]

6
Türkçe
1989

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ MASTER PLAN ÇALIŞMASI MASTER PLAN NİHAİ RAPORU CİLT4

Bölge kalkınmasının çerçevesini çizen GAP Master Planı, özellikle su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini mali ve teknik kapasiteleri de dikkate alarak bir takvime bağlamıştır. Bu değişimin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaracağı gelişmeyi, yaratacağı istihdamı, bunun getireceği nüfus büyüklüğü ile bu nüfusun kentler ve kır itibariyle muhtemel dağılımını saptamış; eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut ve kentsel altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemiş ve yıllara gö[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande