GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 4 Nisan 2020 - Cumartesi
Yayın Listesi    Çevre ,Kültür, Turizm
1
Türkçe
2015

GAP İLLERİ JEOTERMAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ

Proje ile GAP Bölgesi’nde yer alan jeotermal enerji kaynaklarının yerlerinin saptanması, mevcut koşullarda yatırım olanaklarının oluşturulması, bölge üniversitelerinin jeotermal konusunda kapasitelerinin artırılmasının sağlaması, jeotermal kaynakların sağlık, turizm ve tarımda kullanılması amaçlanmaktadır. 10. Kalkınma Planı ve GAP Eylem Planı’nda yer alan bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyelinin tespit edilerek kaynakların ekonomiye kazandırılması kapsamındaki[...]

2
Türkçe
2007

GAP BÖLGESİNDE KÜLTÜREL MİRASI GELİŞTİRME PROGRAMI

"GAP Bölgesi'nde Kültürel Mirası Geliştirme Programı" Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlikler[...]

3
Türkçe
2007

HASANKEYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA,KAZI VE KURTARMA PROJESİ

HASANKEYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA,KAZI VE KURTARMA PROJESİ 2006-2007 ÇALIŞMALARI[...]

4
Türkçe
2005

HASAN KEYYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA ,KAZI VE KURTARMA PROJESİ

HASAN KEYYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA ,KAZI VE KURTARMA PROJESİ 2004 -2005 ÇALIŞMALARI[...]

5
Türkçe
2003

GAP BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

GAP BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU 2001-2003[...]

6
Türkçe
2002

YABAN HAYATI PROJESİ

FIRAT YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞASI DÜNÜ ,BU GÜNÜ VE YARINI[...]

7
Türkçe
2002

GAP BÖLGESİ TERMAL SU KAYNAKLARININ SERACILIK VE TERMAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ

GAP BÖLGESİ TERMAL SU KAYNAKLARININ SERACILIK VE TERMAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ[...]

8
Türkçe
2001

AVRUPA BİRLİĞİ DÜNYA SU KONSEYİ ZEUGMA'DA KONSERVASYON

AVRUPA BİRLİĞİ DÜNYA SU KONSEYİ ZEUGMA'DA KONSERVASYON 2001[...]

9
Türkçe
2001

GAP BÖLCESİ'NİN JEOLOJİSİ

MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI MART 2001 ŞANLIURFA[...]

10
Türkçe
2000

TURAŞ NEMRUD

T.C . TURİZM BAKANLIĞI KURULUŞU TURAŞ NEMRUD[...]

11
Türkçe
2000

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN ,VE DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ÖNERİLER RAPOR

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN ,VE DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ÖNERİLER RAPOR SON METİN[...]

12
Türkçe
2000

GAP'TA KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI, VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÖNERİLER RAPOR [...]

13
Türkçe
1999

BİRECİK HALFETİ SURUÇ BOZOVA İLÇELERİ İLE RUMKALEDEKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

BİRECİK HALFETİ SURUÇ BOZOVA İLÇELERİ İLE RUMKALEDEKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI[...]

14
Türkçe
1994

GAP VE ÇEVRE

GAP VE ÇEVRE OCAK 1994[...]

15
Türkçe
1993

GAP İDARESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI (YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET)

GAP İDARESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI DİCLE HAVZASI DİYARBAKIR VE YÖRESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI (YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET) [...]

16
Türkçe
1993

GAP BÖLGESEL ÇEVRE ARAŞTIRMASI 1. AŞAMA NİHAİ RAPORU

DİCLE HAVZASI (DİYARBAKIR VE YÖRESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI) PROJESİ HAVA,SU,TOPRAK,KATI ATIK,GÜRÜLTÜ,FLORA,FAUNA 1.AŞAMA NİHAİ RAPORU ARALIK 1993[...]

17
Türkçe
1992

GAP BÖLGESEL ÇEVRE ARAŞTIRMASI 1.GELİŞME RAPORU

GAP BÖLGESEL ÇEVRE ARAŞTIRMASI DİCLE HAVZASI(DİYARBAKIR VE YÖRESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI)HAVA,SUTOPRAK,KATI ATIK,GÜRÜLTÜ,FLORA,FAUNA 1.GELİŞME RAPORU ARALIK 1992[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande