GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 30 Mayıs 2024 - Perşembe
Yayın Listesi    Çevre ,Kültür, Turizm
1
Türkçe
2018

MEZOPOTAMYA

DESTANSI TOPRAKLAR: MEZOPOTAMYA[...]

2
Türkçe
2016

HARRAN YÖNETİM PLANI

“GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi Kapsamında Harran Yönetim Planı” yapılması kararı verilmiştir. Proje ile bölgenin tanıtımı, bölgenin markalaştırılması, koruma ilke ve esasların belirlenmesi, toplumun katılımcılığının sağlanması ve koruma kullanma dengesinin sağlanması önemle vurgulanmıştır.[...]

3
Ingilizce
2016

HARRAN SITE MANAGEMENT PLAN

Southeastern Anatolia Regional Development Administration, İLBANK and the Ministry of Culture and Tourism along with central and local government decisions, current scientific research and inventory work related to Management Plan areas and the Junction Points were used as the main sources for the preparation process of "Harran (Şanlıurfa) Site Management Plan" under the concept of GAP Region Tourism Oriented Promotion and Branding Project. Besides these, Current Situational [...]

4
Ingilizce
2016

SAVUR SITE MANAGEMENT PLAN

By inclusion of new definitions into the Annex-2a and 3rd articles of "Law on the Conservation of Cultural and Natural Property" (Law No. 5226 dated 14.07.2004 amending Law no. 2863) Management Area and Management Plan concept took place for the first time in national legislation. In this context, it has become necessary to prepare management plans not only for the "World Heritage Sites” but also all conservation and historical areas. Aim of Savur Site Management Plan; to pro[...]

5
Türkçe
2016

SAVUR YÖNETİM PLANI

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) ve İller Bankası A.Ş. arasında imzalanan Turizm amaçlı işbirliği protokolü kapsamında yönetim planı çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu Proje, GAP İdaresi Başkanlığı’nın Devlet Yatırım Programı’nda yer almaktadır. Proje ödeneği GAP İdaresi tarafından, İhale çalışmaları ise Banka tarafından sağlanmıştır. Teknik destek ve kontrollük her iki kurum tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı 14.03.2014 tarih ve 5207[...]

6
Türkçe
2015

GAP İLLERİ JEOTERMAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ

Proje ile GAP Bölgesi’nde yer alan jeotermal enerji kaynaklarının yerlerinin saptanması, mevcut koşullarda yatırım olanaklarının oluşturulması, bölge üniversitelerinin jeotermal konusunda kapasitelerinin artırılmasının sağlaması, jeotermal kaynakların sağlık, turizm ve tarımda kullanılması amaçlanmaktadır. 10. Kalkınma Planı ve GAP Eylem Planı’nda yer alan bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyelinin tespit edilerek kaynakların ekonomiye kazandırılması kapsamındaki[...]

7
Türkçe
2007

GAP BÖLGESİNDE KÜLTÜREL MİRASI GELİŞTİRME PROGRAMI

"GAP Bölgesi'nde Kültürel Mirası Geliştirme Programı" Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlikler[...]

8
Türkçe
2007

HASANKEYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA,KAZI VE KURTARMA PROJESİ

HASANKEYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA,KAZI VE KURTARMA PROJESİ 2006-2007 ÇALIŞMALARI[...]

9
Türkçe
2005

HASAN KEYYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA ,KAZI VE KURTARMA PROJESİ

HASAN KEYYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA ,KAZI VE KURTARMA PROJESİ 2004 -2005 ÇALIŞMALARI[...]

10
Türkçe
2004

GAP BÖLGESİ SU KAYNAKLARI BALIKÇILIK FAALİYETLERİ VE ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ CİLT 4

Bir çok gelişmiş ülkede su ürünleri yetiştiriciliğinin geçmişi oldukça eskilere dayanırken, ülkemizde ancak son yirmi yılda bir ivme kazanmış ve hızla büyümüştür. Hemen her sektörde olduğu gibi su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ve balıkçılığın da bir takım çevresel etkileri bulunmaktadır. Ancak bu etkiler çeşitli düzenlemeler ve teknikler kullanılarak asgariye çekilebilmektedir. Hızlı gelişen her sektörde olduğu gibi ülkemiz su ürünleri sektörünün de sorunları mevcut o[...]

11
Türkçe
2003

GAP BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

GAP BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU 2001-2003[...]

12
Türkçe
2002

YABAN HAYATI PROJESİ

FIRAT YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞASI DÜNÜ ,BU GÜNÜ VE YARINI[...]

13
Türkçe
2002

GAP BÖLGESİ TERMAL SU KAYNAKLARININ SERACILIK VE TERMAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ

GAP BÖLGESİ TERMAL SU KAYNAKLARININ SERACILIK VE TERMAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ[...]

14
Türkçe
2001

AVRUPA BİRLİĞİ DÜNYA SU KONSEYİ ZEUGMA'DA KONSERVASYON

AVRUPA BİRLİĞİ DÜNYA SU KONSEYİ ZEUGMA'DA KONSERVASYON 2001[...]

15
Türkçe
2001

GAP BÖLCESİ'NİN JEOLOJİSİ

MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI MART 2001 ŞANLIURFA[...]

16
Türkçe
2000

TURAŞ NEMRUD

T.C . TURİZM BAKANLIĞI KURULUŞU TURAŞ NEMRUD[...]

17
Türkçe
2000

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN ,VE DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ÖNERİLER RAPOR

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN ,VE DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ÖNERİLER RAPOR SON METİN[...]

18
Türkçe
2000

GAP'TA KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI, VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÖNERİLER RAPOR [...]

19
Türkçe
1999

BİRECİK HALFETİ SURUÇ BOZOVA İLÇELERİ İLE RUMKALEDEKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

BİRECİK HALFETİ SURUÇ BOZOVA İLÇELERİ İLE RUMKALEDEKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI[...]

20
Türkçe
1994

GAP VE ÇEVRE

GAP VE ÇEVRE OCAK 1994[...]

21
Türkçe
1993

GAP İDARESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI (YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET)

GAP İDARESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI DİCLE HAVZASI DİYARBAKIR VE YÖRESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI (YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET) [...]

22
Türkçe
1993

GAP BÖLGESEL ÇEVRE ARAŞTIRMASI 1. AŞAMA NİHAİ RAPORU

DİCLE HAVZASI (DİYARBAKIR VE YÖRESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI) PROJESİ HAVA,SU,TOPRAK,KATI ATIK,GÜRÜLTÜ,FLORA,FAUNA 1.AŞAMA NİHAİ RAPORU ARALIK 1993[...]

23
Türkçe
1992

GAP BÖLGESEL ÇEVRE ARAŞTIRMASI 1.GELİŞME RAPORU

GAP BÖLGESEL ÇEVRE ARAŞTIRMASI DİCLE HAVZASI(DİYARBAKIR VE YÖRESİ ÇEVRE ARAŞTIRMASI)HAVA,SUTOPRAK,KATI ATIK,GÜRÜLTÜ,FLORA,FAUNA 1.GELİŞME RAPORU ARALIK 1992[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande