GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 23 Nisan 2024 - Salı
Yayın Listesi    Ekonomik Kalkınma
1
Türkçe
2020

Sürdürülebilir Pamuk Tarımı için Entegre Yaklaşım

Sürdürülebilir Pamuk Tarımı İçin Entegre Yaklaşım’ kitapçığı; pamuk üretiminde kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına bölgesel ve ulusal alanda olduğu gibi uluslararası alanda da ilham kaynağı olmak, kaynak kullanım verimliliğini artırmak ve bu alandaki eğitim faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla yayınlanmıştır. Bu çiftçi el kitabı, pamuk üreticilerine ve teknik uzmanlara katkı sağlaması amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkı[...]

2
Türkçe
2019

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ ÖZET RAPORU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarına uygun stratejik yol haritasının ortaya konulması, proje çıktıları ile Bölge’nin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini, rekabetçiliğini, gelir düzeyinin arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır.[...]

3
Türkçe
2019

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI SUNUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarına uygun stratejik yol haritasının ortaya konulması, proje çıktıları ile Bölge’nin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini, rekabetçiliğini, gelir düzeyinin arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır.[...]

4
Türkçe
2018

GAP ORGANİK TARIM KÜME PROJESİ ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİRLİK VE TEKRARLANABİLİRLİK ARAÇ SETİ

GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti. Bu yayın, kaynağı aynen belirtilmek koşuluyla telif hakkı sahibinin yazılı izni olmadan eğitim amaçlı ve ticari olmayan diğer amaçlarla kullanılabilir ve çoğaltılabilir. Bu yayın satış ve ticari amaçlarla telif hakkı sahibinin izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti; Boğaziçi Üniversitesi İnovasyo[...]

5
Türkçe
2018

GAP BÖLGESİNDE HASSAS TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması (HASSAS) Projesi kapsamında, hassas tarım uygulamaları için çeşitli yöntemler (uydu görüntüleri, hava platformlarında kullanılacak multi/hiperspektral kameralar, spektrometreler; yer platformlarında kullanılacak sensörler) ile uygun verilerin toplanması, toplanan verinin analiz edilmesi ve yorumlanması işinin bir bilgi yönetim sistemi (uygulama yazılımı) ile yapılması sağlanmaktadır. Bu proje kapsa[...]

6
Türkçe
2016

BÖLGESEL REKABET GÜNDEMLERİNİN TASARIMI İÇİN ARAÇ SETİ

Bu çalışmada bölgesel rekabet gündeminin içeriğini zenginleştirmek için kullanılabilecek analitik araçlar, dokuz alanda toplanarak bir araç seti oluşturulmuştur.[...]

7
Türkçe
2012

GAP'TA KIRSAL KALKINMA DENEYİMİ GAPKIRSAL KALKINMA PROJESİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

GAP'TA KIRSAL KALKINMA DENEYİMİ GAPKIRSAL KALKINMA PROJESİNİ DESTEKLEME PROGRAMI[...]

8
Türkçe
2010

BÖLGESEL KALKIMANIN CAN SUYU GAP

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası farkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ile sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran bir bölgesel kalkınma projesidir. Bir bölgesel kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu[...]

9
Türkçe
2007

FIRAT VE KARACADAĞ HAVZASINDA ORGANİK TARIM VE KIRSAL KALKINMA PROJESİ

BÜLTEN GAPEKODER 28 EYLÜL 2007 ŞANLIURFA[...]

10
Türkçe
2007

GAP KIRSAL PROJESİ TEKNİK DESTEĞİ FİNAL RAPORU

GAP KIRSAL PROJESİ TEKNİK DESTEĞİ FİNAL RAPORU Avrupa Birliği Türkiye GAP Bölgesel Kalkınma Programı [...]

11
Türkçe
2006

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YATIRIM FIRSATLARI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YATIRIM FIRSATLARI[...]

12
Türkçe
2005

DÜNYADA TÜRKİYE'DE GAP'TA TARIM

DÜNYADA TÜRKİYE'DE GAP'TA TARIM MAYIS 2005[...]

13
Türkçe
2005

FİLİSTİN SOSYAL ,EKONOMİK ,KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISININ VE TÜRKİYE -FİLİSTİN İŞBİRLİĞİ İMKANLARININ DEĞERLENDİRMESİ

FİLİSTİN SOSYAL ,EKONOMİK ,KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISININ VE TÜRKİYE -FİLİSTİN İŞBİRLİĞİ İMKANLARININ DEĞERLENDİRMESİ RAPOR I[...]

14
Türkçe
2004

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ YATIRIMCI REHBERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ YATIRIMCI REHBERİ GAP GİDEM 2004[...]

15
Türkçe
2004

YENİ KALKINMACILIK .BÖLGESEL KALKINMADA ARAYIŞLAR

YENİ KALKINMACILIK .BÖLGESEL KALKINMADA ARAYIŞLAR[...]

16
Türkçe
2004

DÜNYA SU GÜNÜ TOPLANTISI BİLDİRİLERİ 22 MART 2004

Dünya milletleri su ve bununla ilgili plan ve projelerin geleceğe dönük olarak yapılması gereğine inanmış bulunmaktadır. 2004 yılı Türkiye Dünya Su Günü medeniyetlerin ve suların birleştiği Güney Doğu Anadolu'da gerçekleşmiştir. [...]

17
Türkçe
2003

DİYARBAKIR'DA MERMER SEKTÖRÜ

GAP-GİDEM GİRİŞİMCİ DESTEKLEME MERKEZLERİ PROJESİ 2003[...]

18
Türkçe
2003

BATMAN VE SİİRT İLLERİNİN KALKINMASINA YÖNELİK PROJE ÖNERİLERİ

BATMAN VE SİİRT İLLERİNİN KALKINMASINA YÖNELİK PROJE ÖNERİLERİ Ankara Mayıs 2003[...]

19
Türkçe
2003

GAP BÖLGESİ KÖYLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK DURUMU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARININ SOSYO -EKONOMİK TEMELLERİ SONUÇ RAPORU

GAP BÖLGESİ KÖYLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK DURUMU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARININ SOSYO -EKONOMİK TEMELLERİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERMEĞİ ANKARA-2003[...]

20
Türkçe
2003

ŞANLIURFA İLİ GELİŞME PLANI

2000 yıllında kabul edilen Sekizinci Beş Yıllık Kalkımma Planında diğer planlardan farklı olarak gelir dagılımında dengesizliklerinin en aza indirilmesi; belgesel gelişmenin hızlanması ve rasyonel kaynak dagılımı açısında önem taşıyan bölge planlarıyla uyumlu, il düzeyinde il Gelişme Planları çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bir politika benimsenmiştir.[...]

21
Türkçe
2002

GAP BÖLGESİNDE SULAMA DURUMU, İKLİM , BİTKİ VE TÜRDEŞ ALANLAR

GAP BÖLGESİNDE SULAMA DURUMU, İKLİM , BİTKİ VE TÜRDEŞ ALANLAR[...]

22
Türkçe
2002

GAP BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN PROFİLERİ

HRÜ.İİBF GAP YAYIN (PROJE) NO-1 YRD.DOÇ.DR.H.MUSTAFA PAKSOY[...]

23
Türkçe
2000

DİYARBAKIR MERMERCİLİK SEKTÖRÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Bu çalışma, Diyarbakır GAP-GİDEM ve Dicle Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç. Dr. Mustafa AYHAN tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır.[...]

24
Türkçe
2000

DÜNYA SU KONSEYİ

DÜNYA SU KONSEYİ WORLD WATER COUNCEL [...]

25
Türkçe
1998

GAP ALANINDA TARIM VE TEKSTİL SANAYİİ SEKTÖRLERİ ARASINDAKİ YAPISAL İLİŞKİLER BİR İNPUT-OUTPUT ANALİZİ

HAYDAR ŞENGÜL MART 1998 ANKARA[...]

26
Türkçe
1998

DÜNYA SU KONSEYİ WORLD WATER COUNCIL

Toplantıda Küresel Su Ortaklığı (GWP)'nın gelişiminde kaydettiği aşamalar. önerilen yapılanma görüşülerek WWC ve GWP'nın kendi ayrı kimliklerini koruyarak tamamlayıcı roller üstlenmeleri konusunda görüş birliğine varılmıştır.[...]

27
Türkçe
1997

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SU KAYNAKLARI

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SU KAYNAKLARI OCAK 1997[...]

28
Türkçe
1995

ŞANLIURFA-HARRAN OVALARI 1.AŞAMA SULAMASI

ŞANLIURFA-HARRAN OVALARI 1.AŞAMA SULAMASINA AİT 1995 YILI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ[...]

29
Türkçe
1995

ŞANLIURFA HARRAN OVALARI 1. AŞAMA SULAMASI

ŞANLIURFA HARRAN OVALARI 1. AŞAMA SULAMASINA AİT BİLGİLER[...]

30
Türkçe
1993

GENEL ENTEGRE PLANLAMA VE GAP

GENEL ENTEGRE PLANLAMA VE GAP[...]

31
Türkçe
1992

GAP ALANINDAKİ TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ;KISA,ORTA VE UZUN VADEDEKİ KREDİ İHTİYACININ ARAŞTIRILMASI

1.CİLT TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ[...]

32
Türkçe
1992

GAP ALANINDAKİ TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ;KISA,ORTA VE UZUN VADEDEKİ KREDİ İHTİYACININ ARAŞTIRILMASI

2.CİLT TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ[...]

33
Türkçe
1992

GAP ALANINDAKİ TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ;KISA ORTA VE UZUN VADEDEKİ KREDİ İHTİYACININ ARAŞTIRILMASI

YÖNETİCİ ÖZETİ[...]

34
Türkçe
1992

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ÖZET RAPOR)

Hizmet Türlerine Göre Mekan Büyüklüklerinin ve Yatırım İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Bu Raporda önerilen gelişme programına uygun bir yatırım politikası izlenirse, 2005 yılına gelindiğinde Harran Üniversite Kampüsünde çeşitli aktivitelere tahsis edilmiş toplam 417.947 m2 kapalı alan inşa edilmiş olacaktır. [...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande