GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 30 Mayıs 2024 - Perşembe
Yayın Listesi    Eylem Planları
1
Türkçe
2021

GAP Bölge Kalkınma Programı 2021-2023

Türkiye’nin ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan kalkınma planlarında, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve bölgesel gelişmenin sağlanmasına yönelik strateji ve politikaların oluşturulması her zaman öncelik ve önem taşımıştır. Planlı dönemin başlangıcından beri bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması ve bütün bölgelerin ulusal kalkınmaya katkılarının a[...]

2
Türkçe
2014

GAP EYLEM PLANI 2014-2018

Bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) olmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı projesi olan GAP, entegre bölgesel kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilir insani gelişme felsefesi ile uluslararası literatüre geçen ve marka değeri olan bir projedir. GAP dışındaki bölgesel gelişme planlarının çoğu, yerel inisiyatifin harekete geçirilmesindeki güçlükler, kaynak kısıtları, makroekonomik ko[...]

3
Türkçe
2010

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı & Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eylem Planı

Bu Eylem Planı GAP BKİ tarafından UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ile işbirliği içerisinde yürütülmekte olan ve tamamı ulusal kaynaklarla finanse edilen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında hazırlanmıştır.[...]

4
Türkçe
2008

GAP EYLEM PLANI 2008-2012

Bugüne kadar hazırlanan plan ve projeler arasında Güneydoğu Anadolu Projesi, bünyesindeki enerji ve sulama yatırım i arına harcanan kaynak da dikkate alındığında bölgesel gelişme alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. GAP dışındaki bölgesel gelişme planlarının çoğu, yerel inisiyatifin harekete geçirilmesindeki güçlükler, kaynak kısıtları, makroekonomik konjonktürel değişim ve diğer teknik engeller nedeniyle istenen ölçüde başarılı olamamıştır. GAP, Güneydoğu Anado[...]

5
Türkçe
1999

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SOSYAL EYLEM PLANI

GAP'ta tüm toplumsal grupları kalkınma sürecine katma ve sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla , bu soruları yanıtlamaya yönelik olarak Başkanlığınca bölgede bir dizi sosyolojik araştırma yaptırılmış ve bu araştırmaların sonuçları ışığında gerekli tedbirleri almaya yönelik olarak da elinizdeki "GAP Sosyal Eylem Planı" hazırlanmıştır.[...]

6
Türkçe
1993

GAP BÖLGESİ HAREKET PLANI 1993-1997

GAP BÖLGESİ HAREKET PLANI 1993-1997(YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET)[...]

7
Türkçe
1993

GAP BÖLGESİ HAREKET PLANI 1993 -1997

GAP BÖLGESİ HAREKET PLANI 1993 -1997[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande