GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 30 Mayıs 2024 - Perşembe
Yayın Detayları     PLAN VE RAPORLAR   Eylem Planları

GAP EYLEM PLANI 2014-2018

GAP EYLEM PLANI 2014-2018 Bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) olmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı projesi olan GAP, entegre bölgesel kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilir insani gelişme felsefesi ile uluslararası literatüre geçen ve marka değeri olan bir projedir. GAP dışındaki bölgesel gelişme planlarının çoğu, yerel inisiyatifin harekete geçirilmesindeki güçlükler, kaynak kısıtları, makroekonomik konjonktürel değişim ve diğer teknik engeller nedeniyle istenen ölçüde başarılı olamamıştır. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) döneminde bölgesel farkların azaltılması, bölgesel gelişmenin öncelikli amacı olmaya devam etmektedir. Plan’da; bölgelerin içsel potansiyelini harekete geçirerek, rekabet gücünü artırmak, böylece ulusal kalkınmaya katkılarını azami düzeye çıkartmak ise bölgesel gelişmenin ikincil amacı olup, eskiye göre daha fazla vurgulanmaktadır. Ayrıca, bölgeler arasında ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi bölgesel gelişme politikasının katkı sağlayacağı önemli hususlar olarak belirtilmiştir.
Yayın Dili: Türkçe
Yayın Yılı: 2014
Dosya Boyutu: 5.89 MB
Eklenme Tarihi: 14 Ağustos 2015
Görüntülenme Sayısı: 1195
İndirme Sayısı: 780
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande