GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 17 Haziran 2024 - Pazartesi
Yayın Listesi    Stratejik Planlar
1
Türkçe
2024

STRATEJİK PLAN 2024-2028

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulduğu günden beri, GAP Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik yönden kalkınma ve gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. GAP İdaresi Başkanlığı insan odaklı sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlamak için katılımcılık ilkesi doğrultusunda bölgesel kalkınma planları, eylem planları ve programları hazırlayarak kamu ve özel sektör yatırımlarını yönlendiren, uygulamaları koordine eden, izleyen ve değerlendiren bir kurum olmakla birlikte, tar[...]

2
Türkçe
2019

STRATEJİK PLAN 2019-2023

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulduğu günden beri, GAP Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik yönden kalkınma ve gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. GAP İdaresi Başkanlığı insan odaklı sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlamak için katılımcılık ilkesi doğrultusunda bölgesel kalkınma planları, eylem planları ve programları hazırlayarak kamu ve özel sektör yatırımlarını yönlendiren, uygulamaları koordine eden, izleyen ve değerlendiren bir kurum olmakla birlikte, ta[...]

3
Türkçe
2018

STRATEJİK PLAN 2018-2022

Başkanlık, görevini daha etkin bir şekilde icra etmek üzere, Onuncu Kalkınma Planında belirlenen amaç ve hedefleri de dikkate alarak, üzerine düşen rol ve sorumluluklar doğrultusunda 2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nı, mevzuat kapsamında kendisine verilen görevler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla hazırlamıştır. Stratejik Plan’da “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmalarına Ulusal Alanda Olduğu Gibi Uluslararası Alanda da İlham Kaynağı Olmak” vizyon ola[...]

4
Türkçe
2013

STRATEJİK PLAN 2013-2017

GAP İdaresi Başkanlığı, 2008 - 2012 yıllarını kapsayan ilk stratejik planını uygulamış, 2013-2017 yıllarını kapsayan ikinci Stratejik Planınında çalışmaları tamamlanmıştır. Planda belirlenen hedeflere ulaşılması, Yatırım Programlarında bulunan projelerin ihtiyacı olan finansman ihtiyacının aksatılmadan karşılanması ve Stratejik Planda belirlenen ilkelere sadık kalınması ile sağlanabilecektir.[...]

5
Türkçe
2008

STRATEJİK PLAN 2008-2012

Ülkemizde ve dünyada gerek kamu yönetim sistemlerine gerekse bölgesel kalkınmaya ilişkin politika ve uygulamalardaki gelişmeler de dikkate alınarak GAP idaresi'nin 2008-2012 yıllarını kapsayan stratejik planının hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. GAP idaresi 2008-2012 Stratejik Plan Belgesi, 2008-2012 dönemine ilişkin Stratejik Amaçlar ve Hedefler ile gerçekleştirilmesi öngörülen Proje ve Faaliyetleri içermektedir. idaremizin Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında olu[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande