GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 14 Aralık 2017 - Perşembe
Yayın Listesi    Stratejik Planlar
1
Türkçe
2013

STRATEJİK PLAN 2013-2017

GAP İdaresi Başkanlığı, 2008 - 2012 yıllarını kapsayan ilk stratejik planını uygulamış, 2013-2017 yıllarını kapsayan ikinci Stratejik Planınında çalışmaları tamamlanmıştır. Planda belirlenen hedeflere ulaşılması, Yatırım Programlarında bulunan projelerin ihtiyacı olan finansman ihtiyacının aksatılmadan karşılanması ve Stratejik Planda belirlenen ilkelere sadık kalınması ile sağlanabilecektir.[...]

2
Türkçe
2008

STRATEJİK PLAN 2008-2012

Ülkemizde ve dünyada gerek kamu yönetim sistemlerine gerekse bölgesel kalkınmaya ilişkin politika ve uygulamalardaki gelişmeler de dikkate alınarak GAP idaresi'nin 2008-2012 yıllarını kapsayan stratejik planının hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. GAP idaresi 2008-2012 Stratejik Plan Belgesi, 2008-2012 dönemine ilişkin Stratejik Amaçlar ve Hedefler ile gerçekleştirilmesi öngörülen Proje ve Faaliyetleri içermektedir. idaremizin Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında olu[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande