GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 10 Haziran 2023 - Cumartesi
Yayın Listesi    Tarımsal Araştırma Raporları
1
Türkçe
2019

GAP TEYAP III. AŞAMA (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK) 2018 İLERLEME RAPORU

GAP TEYAP III. Aşama (Sürdürülebilirlik) uygulaması kapsamında 28 ziraat odası, 11 yetiştirici birlik, 8 üretici birliği, 4 sulama birliği olmak üzere toplam 51 çiftçi örgütünde çalışmalar yürütülmüştür. Bunun yanı sıra 6 sulama sahasında (DiyarbakırPamukçay Sulama Sahası, Dicle Kralkızı III. Kısım Sulaması, Şanlıurfa Suruç Pompaj Sulama Sahası, Gaziantep Belkıs-Nizip Sulama Sahası, Adıyaman Samsat Sulama Sahası, Şanlıurfa Günışığı Sulama Sahası) suyun etkin kullanımı ve sula[...]

2
Türkçe
2019

GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP TEYAP) II. AŞAMA

GAP BKİ günümüze değin elde ettiği deneyimleri ve 2011 ile 2013 yıları arasına yürütülen GAP-TEYAP deneyimlerinden hareketle; Bölgede etkili, uygulanabilir, sürdürülebilir ve insan odaklı bir anlayışı hâkim kılacak bir yayım modelinin ortaya konulmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. “Bölgede, kendi kendine yardım prensibi ile çalışacak, çiftçi örgütlerine dayalı çoğulcu ve talep yönlendirmeli bir yayım modelinin sorunların çözümünde etkin ve uygun olacağı ve bu şekil[...]

3
Türkçe
2015

GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP TEYAP) I. AŞAMA RAPORU

GAP-TEYAP, GAP-BKİ tarafından 2011 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu rapor, 15 Nisan 2011 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar olan dönem içinde gerçekleştirilen GAP TEYAP faaliyetlerini kapsamaktadır. Genel bir değerlendirme olarak, bir eğitim-yayım projesi olan GAP-TEYAP kapsamında GAP Bölgesinde tarımsal eğitim ve yayım açısından önemli ilerlemeler kaydedildiği rahatlıkla söylenebilir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, proje kapsamında planlanan 1.539 faaliyete karşıl[...]

4
Türkçe
2015

GAP TEYAP DEMONSTRASYON RAPORLARI

Sulama Sistemleri Demonstrasyonları; GAP TEYAP kapsamında gerçekleştirilen tüm sulama demonstrasyonları tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerimiz içerisinde etkin bir rol oynamıştır. Çiftçinin “Görmediğime inanmam” söylemine reel çalışmalarla modern tarım teknikleri eğitselolarak ortaya konmuştur. Sulama demonstrasyonlarımız 5.206 da alanda, 161 köyde,183 çiftçiyle, 18 farklı üründe ve 5 farklı sulama yöntemi ile tamamlanmıştır. Etki ve sürdürülebilirlik açısından yapılan ince[...]

5
Türkçe
2014

GAP BÖLGESİ TARIMSAL DESTEKLEMELER VE YAYIM İLİŞKİLERİ RAPORU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizin tarımsal potansiyel bakımından en önemli bölgelerinin başında gelmektedir. Bölgede uygulanmakta olan Güneydoğu Anadolu Projesi’yle önemli değişimler yaşanmış ve çeşitli dönemlerde bu değişim ivme kazanarak tarımsal alanda dikkate değer gelişmelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu süreç kırsal toplumun sosyo-ekonomik bakımdan kalkınmasına da önemli katkılarda bulunmuştur. Bugün toplum kalkınmasının bir üretim faktörü olarak insan kaynaklar[...]

6
Türkçe
2014

TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYLARI GENEL RAPORU

Tarımda ürünlerin işlenip değer kazandırılması ve bu katma değerin de bölgede kalması kalkınma için çok önemli bir unsur olmasına rağmen GAP Bölgesinde Gaziantep ili hariç bu olgu yeterince gelişmemiştir. Aynı zamanda bölgede önemli finans kurumları ve enstrümanları olmasına rağmen verimli projeler hazırlanamamaktadır. Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi için illerde tespit edilecek yer ve konularda her ilde en az birer adet olmak üzere toplam 9 adet proje finans kurumlarına[...]

7
Türkçe
2014

GAP BÖLGESİNDE SULAMAYA AÇILACAK ALANLARDA SULU TARIMA HAZIRLIK ÇALIŞTAY RAPORU

Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektarın 5,5 milyon hektarı sulamaya açılmış bulunmaktadır. Sulamaya açılan bu projelerde inşaat safhasına verilen önem, işletme safhasına verilmediği için bu projelerde öngörülen gelir artışına ulaşılamadığı gibi su ve toprak gibi geleceğimizi ilgilendiren doğal kaynaklar da olumsuz etkilenmektedir. Bu hususu GAP’ta işletmeye açılan projelerde belirgin bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Sulamaya açılmış birçok pompaj sulamalar[...]

8
Türkçe
2002

GAP BÖLGESİNDE TARIMSAL MEKANİZASYON GEREKSİMLERİ ETÜDÜ II.AŞAMA ORTAK MAKİNE KULLANIMI OMAK PİLOT UYGULAMA PROJESİ

YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET[...]

9
Türkçe
2002

GAP BÖLGESİ TARIMSAL MEKANİZASYON GEREKSİNİMLERİ ETÜDÜ ll.AŞAMA ORTAK MAKİNE KULLANIMI OMAK PİLOT UYGULAMA PROJESİ

SONUÇ RAPORU[...]

10
Türkçe
1996

GAP BÖLGESİNDE SULU KOŞULLARDA BİTKİLERİN YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

GAP BÖLGESİNDE SULU KOŞULLARDA BİTKİLERİN YETİŞTİRME TEKNİKLERİ ANKARA 1996[...]

11
Türkçe
1996

GAP BÖLGESİNDE TARIMSAL MEKANİZASYON GEREKSİNİMLERİ ETÜDÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU

GAP BÖLGESİNDE TARIMSAL MEKANİZASYON GEREKSİNİMLERİ ETÜDÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU[...]

12
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-1

GAP BÖLGESİNDE ADAPTE OLABİLECEK ŞEFTALİ,KAYISI,BADEM VE NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

13
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-2

GAP DEĞİŞİK NAR ÇEŞİTLERİNİN ADAPTASYONU[...]

14
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-3

ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN ÇİLEK ÇEŞİTLERİNİN GAP BÖLGESİNE ADAPTASYONU[...]

15
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-4

GAP BÖLGESİNDE UYGUN PİKAN CEVİZİ ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

16
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-5

DOĞAL OLARAK YETİŞEN ÇOK YILLIK SOĞANLI - YUMRULU VE RİZOMLU SÜS BİTKİLERİNİN TARLADA ÜRETİM OLANAKLARI[...]

17
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-6

SULAMANIN GAP ALANINDA YÜKSEK VERİMLİ SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTELERİNE ETKİSİ[...]

18
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-7

GAP BÖLGESİNDE SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ[...]

19
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-8

GAP BÖLGESİNDE YÜKSEK VERİMLİ LİF TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜSTÜN PAMUK ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

20
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-9

GAP BÖLGESİNDE SULU KOŞULLARDA UYGUN YEMLİK VE BİRALIK ARPA ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

21
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-10

GAP BÖLGESİNE UYGUN KOLZA ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

22
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-11

GAP BÖLGESİNE UYGUN AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

23
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-12

GAP BÖLGESİNDE SULU KOŞULLARA UYGUN EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

24
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-13

GAP BÖLGESİNDE SULU KOŞULLARA UYGUN ÇELTİK ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

25
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-14

GAP BÖLGESİNDE YEM BİTKİLERİ ADAPTASYONU[...]

26
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-15

GAP BÖLGESİNDE SULU KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEBİLECEK YONCA ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

27
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-16

GAP BÖLGESİNDE 1. VEYA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK SORGUM ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI_Sayfa_01[...]

28
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-17

GAP BÖLGESİNDE 1. VEYA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK MISIR ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI[...]

29
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-18

HARRAN OVASI KOŞULLARINDA PAMUK SULANMASINDA SULAMA ARALIĞI VE SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİNDE AÇIKSU YÜZEYİ BUHARLAŞMASINDAN[...]

30
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-19

HARRAN OVASI KOŞULLARINDA AYÇİÇEĞİ SULAMASINDA SULAMA ARALIĞI VE SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİNDE AÇIK SU YÜZEYİ BUHARLAŞMASINDAN[...]

31
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-21

GAP BÖLGESİNDE PİLOT BİTKİ KORUMA KLİNİKLERİNİN KURULMASI[...]

32
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-22

GAP BÖLGESİNDE ZİRAİ MÜCADELE POLİTİKASINA ESAS TEŞKİL EDECEK HASTALIK , ZARARLI VE YABANCI OTLARIN SAPTANMASI[...]

33
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-23

MARDİN-CEYLANPNAR OVALARI TOPRAK KAYNAKLARININ TEMEL ÖZELLİK VE DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ VE İDEAL ARAZİ KULLANIM[...]

34
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-24

HARRAN OVASINA ÖNEMLİ VE YAYGIN TOPRAK SERİLERİNİN SULAMA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ STRÜKTÜR VE İNFİLTRASYON ÖZELLİKLERİ VE ALKALİLEŞME[...]

35
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-25

GAP BÖLGESİNDE ENTANSİF SÜT SIĞIRCILIĞINI GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULANABİLECEK ISLAH ORGANİZASYON MODELLERİ[...]

36
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-26

KİLİS TİPİ GÜNEY SARI KIRMIZI SIĞIRLARIN YAYILIŞ ALANLARI , PERFORMANSLARI VE GAP BÖLGESİ İÇİN[...]

37
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-28

GAP BÖLGESİNDE ÇEŞİTLİ BAL ARASI IRKLARININ PERFORMANSLARININ SAPTANMASI VE BÖLGEDE MEVCUT ARI IRKLARININ ISLAHI OLANAKLARI[...]

38
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-29

GAP BÖLGESİNDE ENTANSİF VE YARI ENTANSİF KOŞULLARDA HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ[...]

39
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-31

İKİNCİ ÜRÜN DANE MISIR YETİŞTİRMEDE FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI[...]

40
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-32

PLASTİK ÖRTÜLÜ SERALARDA BİTKİ YETİŞTİRME[...]

41
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-33

GAP BÖLGESİNDE TAHILLAR VE BAKLAGİLLER PAZARLAMA YAPISI VE GELİŞTİRİLMESİ[...]

42
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-34

GAP BÖLGESİNDE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ PAZARLAMA YAPISI VE GELİŞTİRİLMESİ[...]

43
Türkçe
1993

TARIM ARAŞTIRMA RAPORLARI-35

GAP BÖLGESİNDE MEYVE VE SEBZE PAZARLAMA YAPISI VE GELİŞTİRİLMESİ[...]

44
Türkçe
1993

TARIM GAP BÖLGESİ GİRDİ İHTİYAÇLARI

TARIM GAP BÖLGESİ GİRDİ İHTİYAÇLARI[...]

45
Türkçe
1992

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI İLE PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI ÇALIŞMASININ ENTEGRASYONU 1. CİLT

1. CİLT YÖNETİCİ ÖZETİ[...]

46
Türkçe
1992

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI İLE PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI ÇALIŞMASININ ENTEGRASYONU 3.CİLT

3.CİLT TARIMSAL PAZARLAMA[...]

47
Türkçe
1992

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI İLE PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI ÇALIŞMASININ ENTEGRASYONU 2.CİLT

2.CİLT Dünya, Türkiye ve GAP Bölgesinde Tarım Sektörü[...]

48
Türkçe
1992

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI İLE PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI ÇALIŞMASININ ENTEGRASYONU 4.CİLT

4.CİLT TARIMSAL ÜRETİM VE TİCARET[...]

49
Türkçe
1992

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI İLE PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI ÇALIŞMASININ ENTEGRASYONU 5.CİLT

5.CİLT EK A-B-C[...]

50
Türkçe
1992

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI İLE PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI ÇALIŞMASININ ENTEGRASYONU 4.CİLT

4.CİLT EK 5A-5B[...]

51
Türkçe
1992

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI İLE PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI ÇALIŞMASININ ENTEGRASYONU 6. CİLT

6. CİLT EK D-E-F[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande