GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 4 Temmuz 2022 - Pazartesi
Yayın Detayları     KÜTÜPHANE   Tarımsal Araştırma Raporları

GAP BÖLGESİNDE SULAMAYA AÇILACAK ALANLARDA SULU TARIMA HAZIRLIK ÇALIŞTAY RAPORU

GAP BÖLGESİNDE SULAMAYA AÇILACAK ALANLARDA SULU TARIMA HAZIRLIK ÇALIŞTAY RAPORU Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektarın 5,5 milyon hektarı sulamaya açılmış bulunmaktadır. Sulamaya açılan bu projelerde inşaat safhasına verilen önem, işletme safhasına verilmediği için bu projelerde öngörülen gelir artışına ulaşılamadığı gibi su ve toprak gibi geleceğimizi ilgilendiren doğal kaynaklar da olumsuz etkilenmektedir. Bu hususu GAP’ta işletmeye açılan projelerde belirgin bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Sulamaya açılmış birçok pompaj sulamalarında bile sulama randımanının %40’ın altında olması, bu projelerin sürdürülebilirliklerini gündeme getirmektedir. Sulama açılacak alanlarda su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile birlikte öngörülen gelir artışının sağlanması amacıyla sulamaya açılacak alanlarda sulama projesinin inşaatına paralel olarak planlı bir sulu tarıma hazırlık programı uygulanmalıdır. Bu şekilde sulu tarım koşullarında ortaya çıkması muhtemel sorunlar önlenmiş olacaktır. Bu sonuçlar ülkemizin sulamaya açılacak alanlarının %50’sinin GAP bölgesinde yer alması konunun önemini daha da arttırmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle sulamaya açılacak alanlarda ‘katılımcı yaklaşım’ ve ‘bütüncül anlayışla’ bir sulu tarıma hazırlık programı hazırlanarak GAP TEYAP kapsamında uygulanmaya konmuştur.
Yayın Dili: Türkçe
Yayın Yılı: 2014
Dosya Boyutu: 2.04 MB
Eklenme Tarihi: 6 Mayıs 2020
Görüntülenme Sayısı: 789
İndirme Sayısı: 560
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande