GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 6 Temmuz 2022 - Çarşamba
Yayın Detayları     KÜTÜPHANE   Tarımsal Araştırma Raporları

GAP BÖLGESİ TARIMSAL DESTEKLEMELER VE YAYIM İLİŞKİLERİ RAPORU

GAP BÖLGESİ TARIMSAL DESTEKLEMELER VE YAYIM İLİŞKİLERİ RAPORU Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizin tarımsal potansiyel bakımından en önemli bölgelerinin başında gelmektedir. Bölgede uygulanmakta olan Güneydoğu Anadolu Projesi’yle önemli değişimler yaşanmış ve çeşitli dönemlerde bu değişim ivme kazanarak tarımsal alanda dikkate değer gelişmelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu süreç kırsal toplumun sosyo-ekonomik bakımdan kalkınmasına da önemli katkılarda bulunmuştur. Bugün toplum kalkınmasının bir üretim faktörü olarak insan kaynaklarının geliştirilmesiyle, üretim ve üretim kapasitesinin arttırılmasıyla ve mevcut kaynakları sürdürülebilir kullanmakla gerçekleştirilebileceği yönünde uzlaşı bulunmaktadır. Buna göre GAP-BKİB bölgenin tarımsal potansiyelinin bölgesel ve ulusal düzeyde etkin şekilde kullanımına yönelik olarak tarıma yapılan desteklerin etkinliğini artırma yönünde de çalışmalar sürdürmektedir. Bu çalışmada gerek konuyla ilgili GAP-BKİB’ nın yaptığı çalışmalar ve gerekse aynı kapsamda bölgedeki kurum ve kuruluşların katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştay ve diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda mevcut koşullarda özellikle GAP bölgesinde tarımsal desteklerin hedeflenen amaçlara hizmet etmesi yönünde neler yapılabileceği ele alınmıştır.
Yayın Dili: Türkçe
Yayın Yılı: 2014
Dosya Boyutu: 618.26 KB
Eklenme Tarihi: 6 Mayıs 2020
Görüntülenme Sayısı: 788
İndirme Sayısı: 570
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande