GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 20 Temmuz 2024 - Cumartesi
Yayın Detayları     PLAN VE RAPORLAR   Performans Programı

2020 PERFORMANS PROGRAMI

2020 PERFORMANS PROGRAMI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanması, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde sonuç odaklı bir yaklaşımla performans esasına dayalı bir bütçeleme anlayışı öngörülmüştür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kalkınmayı hızlandırmak, yatırımların eşgüdüm içerisinde gerçekleşmesini sağlamak üzere kurulmuş olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölge halkının gelir düzeyini ve hayat standardını yükseltmek, yeni istihdam imkânları yaratmak için hedeflerini belirlemiş ve tüm çalışmalarını bu hedefleri gerçekleştirmeye odaklamıştır.
Yayın Dili: Türkçe
Yayın Yılı: 2020
Dosya Boyutu: 2.44 MB
Eklenme Tarihi: 27 Aralık 2019
Görüntülenme Sayısı: 1226
İndirme Sayısı: 827
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande