GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 30 Mayıs 2024 - Perşembe
Yayın Listesi    Öne Çıkan Yayınlar
1
Türkçe
2024

2023 YILI FAALİYET RAPORU

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilen kaynakların kullanımı ve GAP İdaresi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin içerdiği ayrıntılı bilgilerle mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde İdaremize ilişkin bilgi ihtiyacını karşılayacağını umuyoruz.[...]

2
Türkçe
2024

2024 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Programı ile kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisini, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasını ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini amaçladık. Böylece performans programı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sağlamış olacaktır.[...]

3
Türkçe
2024

STRATEJİK PLAN 2024-2028

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulduğu günden beri, GAP Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik yönden kalkınma ve gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. GAP İdaresi Başkanlığı insan odaklı sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlamak için katılımcılık ilkesi doğrultusunda bölgesel kalkınma planları, eylem planları ve programları hazırlayarak kamu ve özel sektör yatırımlarını yönlendiren, uygulamaları koordine eden, izleyen ve değerlendiren bir kurum olmakla bir[...]

4
Türkçe
2018

MEZOPOTAMYA

DESTANSI TOPRAKLAR: MEZOPOTAMYA[...]

5
Türkçe
2023

2022 YILI FAALİYET RAPORU

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilen kaynakların kullanımı ve GAP İdaresi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin içerdiği ayrıntılı bilgilerle mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde İdaremize ilişkin bilgi ihtiyacını karşılayacağını umuyoruz.[...]

6
Türkçe
2020

MEZOPOTAMYA KİTAP

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, "Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi' ile GAP Bölgesi'nin kültürel mirasını koruyarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine ivme kazandırmak amacıyla, bölgenin 'marka" değerini artırmayı amaçlamaktadır.[...]

7
Türkçe
2021

Mezopotamya Hikayeleri

İshak Bey, karısından yadigâr aynayı her zamanki gibi pencerenin pervazına dayadı. Epeyce uzayan ak sakalını biraz kısaltmanın vakti gelmişti. Tekerlekli sandalyesiyle karşısına geçip baktı, yüzünü göremedi aynada. Sırlı camın yüzeyinde tek bir görüntü yoktu...[...]

8
Türkçe
2020

Sürdürülebilir Pamuk Tarımı için Entegre Yaklaşım

Sürdürülebilir Pamuk Tarımı İçin Entegre Yaklaşım’ kitapçığı; pamuk üretiminde kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına bölgesel ve ulusal alanda olduğu gibi uluslararası alanda da ilham kaynağı olmak, kaynak kullanım verimliliğini artırmak ve bu alandaki eğitim faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla yayınlanmıştır. Bu çiftçi el kitabı, pamuk üreticilerine ve teknik uzmanlara katkı sağlaması amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Mille[...]

9
Türkçe
2019

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ ÖZET RAPORU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarına uygun stratejik yol haritasının ortaya konulması, proje çıktıları ile Bölge’nin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini, rekabetçiliğini, gelir düzeyinin arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır.[...]

10
Türkçe
2018

GAP BÖLGESİNDE HASSAS TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması (HASSAS) Projesi kapsamında, hassas tarım uygulamaları için çeşitli yöntemler (uydu görüntüleri, hava platformlarında kullanılacak multi/hiperspektral kameralar, spektrometreler; yer platformlarında kullanılacak sensörler) ile uygun verilerin toplanması, toplanan verinin analiz edilmesi ve yorumlanması işinin bir bilgi yönetim sistemi (uygulama yazılımı) ile yapılması sağlanmaktadır. Bu p[...]

11
Türkçe
2018

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Öğretmen Hareketliliği Projesi Değerlendirme Raporu

Bu rapor, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 04 Temmuz 2017 tarihinde imzalanan “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Öğretmen Hareketliliğinin İncelenmesi” başlıklı iş birliği protokolü kapsamında hazırlanmıştır.[...]

12
Türkçe
2017

Dünden Bugüne Fotoğraflarla GAP

GAP, başlangıçta Bölge’nin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayalı bir program olarak ele alınmış; Fırat-Dicle Havzası’nda sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ile sulama yatırımlarının yapımı öngörülmüştür. 1989 yılında hazırlanan Master Plan ve 2002 yılında yapılan revizyon ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan bir bölgesel kalkınma projesine dö[...]

13
Türkçe
2018

GAP ORGANİK TARIM KÜME PROJESİ ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİRLİK VE TEKRARLANABİLİRLİK ARAÇ SETİ

GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti. Bu yayın, kaynağı aynen belirtilmek koşuluyla telif hakkı sahibinin yazılı izni olmadan eğitim amaçlı ve ticari olmayan diğer amaçlarla kullanılabilir ve çoğaltılabilir. Bu yayın satış ve ticari amaçlarla telif hakkı sahibinin izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti; Boğaziçi Üniversites[...]

14
Türkçe
2018

STRATEJİK PLAN 2018-2022

Başkanlık, görevini daha etkin bir şekilde icra etmek üzere, Onuncu Kalkınma Planında belirlenen amaç ve hedefleri de dikkate alarak, üzerine düşen rol ve sorumluluklar doğrultusunda 2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nı, mevzuat kapsamında kendisine verilen görevler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla hazırlamıştır. Stratejik Plan’da “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmalarına Ulusal Alanda Olduğu Gibi Uluslararası Alanda da İlham Kaynağı Olmak” [...]

15
Türkçe
2018

Şanlıurfa - Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivali

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, UNICEF’in finansman desteğiyle uyguladığı “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, sirk ve sokak sanatları konusunda eğitimler ve gösteriler düzenlenmektedir.[...]

16
Türkçe
2018

Mardin - Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivali

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, UNICEF’in finansman desteğiyle uyguladığı “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, sirk ve sokak sanatları konusunda eğitimler ve gösteriler düzenlenmektedir.[...]

17
Türkçe
2017

GAP TEYAP DERGİSİ ARALIK 2017

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde Nisan 2011’ den beri fiilen uygulanmaktadır. [...]

18
Türkçe
2017

GAP TEYAP DERGİSİ EYLÜL 2017

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde Nisan 2011’ den beri fiilen uygulanmaktadır.[...]

19
Türkçe
2017

GAP TEYAP DERGİSİ MART 2017

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde Nisan 2011’ den beri fiilen uygulanmaktadır.[...]

20
Türkçe
2017

2017 PERFORMANS PROGRAMI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanması, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde sonuç odaklı bir yaklaşımla performans esasına dayalı bir bütçeleme anlayışı öngörülmüştür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kalkınmayı hızlandırmak, yatırımların eşgüdüm içerisinde gerçekleşmesini sağlamak üzere kurulmuş olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölge halkının gelir düzeyini ve hayat sta[...]

21
Türkçe
2016

GAP TEYAP DERGİSİ EKİM 2016

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde Nisan 2011’ den beri fiilen uygulanmaktadır. DERGİ NO: 6[...]

22
Türkçe
2016

GAP TEYAP DERGİSİ TEMMUZ 2016

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde Nisan 2011’ den beri fiilen uygulanmaktadır. DERGİ NO:5[...]

23
Türkçe
2016

Yerel Yönetim Personeli Kapasite Artırımı Projesi

Proje Neyi Amaçlıyor: Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerindeki Büyükşehir, il, ilçe, Belde Belediyeleri ile il Özel İdarelerinin sunduğu hizmetlerin yelpazesinin genişletilmesi, kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması amacıyla, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik eğitim programlarının uygulanmasıdır.[...]

24
Türkçe
2016

2016 PERFORMANS PROGRAMI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanması, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde sonuç odaklı bir yaklaşımla performans esasına dayalı bir bütçeleme anlayışı öngörülmüştür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kalkınmayı hızlandırmak, yatırımların eşgüdüm içerisinde gerçekleşmesini sağlamak üzere kurulmuş olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölge halkının gelir düzeyini ve hayat sta[...]

25
Türkçe
2016

GAP TEYAP DERGİSİ NİSAN 2016

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde Nisan 2011’ den beri fiilen uygulanmaktadır.[...]

26
Türkçe
2015

GAP GREEN DERGİSİ HAZİRAN 2015

GAP GREEN Dergisi, T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülen GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında üç ayda bir yayınlanmaktadır.[...]

27
Türkçe
2013

STRATEJİK PLAN 2013-2017

GAP İdaresi Başkanlığı, 2008 - 2012 yıllarını kapsayan ilk stratejik planını uygulamış, 2013-2017 yıllarını kapsayan ikinci Stratejik Planınında çalışmaları tamamlanmıştır. Planda belirlenen hedeflere ulaşılması, Yatırım Programlarında bulunan projelerin ihtiyacı olan finansman ihtiyacının aksatılmadan karşılanması ve Stratejik Planda belirlenen ilkelere sadık kalınması ile sağlanabilecektir.[...]

28
Türkçe
2014

GAP EYLEM PLANI 2014-2018

Bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) olmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı projesi olan GAP, entegre bölgesel kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilir insani gelişme felsefesi ile uluslararası literatüre geçen ve marka değeri olan bir projedir. GAP dışındaki bölgesel gelişme planlarının çoğu, yerel inisiyatifin harekete geçirilmesindeki güçlükler, kaynak kısıtları, makroe[...]

29
Türkçe
2013

2013 GAP SON DURUM

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan, aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran son derece önemli ve kapsamlı bir projedir. 1989 yılında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı k[...]

30
Türkçe
2013

2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilen kaynakların kullanımı ve GAP İdaresi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin içerdiği ayrıntılı bilgilerle mali saydamlılık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde İdare'mize ilişkin bilgi ihtiyacını karşılayacağını umuyoruz.[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande