GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 20 Temmuz 2024 - Cumartesi
Yayın Arama
 


Öne Çıkan Yayınlar

2023 YILI FAALİYET RAPORU

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilen kaynakların kullanımı ve ...

2024 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Programı ile kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisini...

STRATEJİK PLAN 2024-2028

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulduğu günden beri, GAP Bölgesi’nin sos...

MEZOPOTAMYA

DESTANSI TOPRAKLAR: MEZOPOTAMYA...

2022 YILI FAALİYET RAPORU

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilen kaynakların kullanımı ve ...

MEZOPOTAMYA KİTAP

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, "Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Proj...

Mezopotamya Hikayeleri

İshak Bey, karısından yadigâr aynayı her zamanki gibi pencerenin pervazına dayad...

Sürdürülebilir Pamuk Tarımı için Ente

Sürdürülebilir Pamuk Tarımı İçin Entegre Yaklaşım’ kitapçığı; pamuk üretiminde k...

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK ARAŞTIRM

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevc...

GAP BÖLGESİNDE HASSAS TARIM VE SÜRDÜR

GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması (...

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Öğretmen

Bu rapor, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve ...

Dünden Bugüne Fotoğraflarla GAP

GAP, başlangıçta Bölge’nin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayalı bi...

GAP ORGANİK TARIM KÜME PROJESİ ÖLÇEKL

GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç...

STRATEJİK PLAN 2018-2022

Başkanlık, görevini daha etkin bir şekilde icra etmek üzere, Onuncu Kalkınma Pla...

Şanlıurfa - Mezopotamya Sirk ve Sokak

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, UNICEF’in finansman desteğiyle uygula...

Mardin - Mezopotamya Sirk ve Sokak Sa

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, UNICEF’in finansman desteğiyle uygula...

GAP TEYAP DERGİSİ ARALIK 2017

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasy...

GAP TEYAP DERGİSİ EYLÜL 2017

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasy...

GAP TEYAP DERGİSİ MART 2017

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasy...

2017 PERFORMANS PROGRAMI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, e...

GAP TEYAP DERGİSİ EKİM 2016

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasy...

GAP TEYAP DERGİSİ TEMMUZ 2016

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasy...

Yerel Yönetim Personeli Kapasite Artı

Proje Neyi Amaçlıyor: Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Si...

2016 PERFORMANS PROGRAMI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, e...

GAP TEYAP DERGİSİ NİSAN 2016

Bir eğitim - yayım projesi olan GAP TEYAP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasy...

GAP GREEN DERGİSİ HAZİRAN 2015

GAP GREEN Dergisi, T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı...

STRATEJİK PLAN 2013-2017

GAP İdaresi Başkanlığı, 2008 - 2012 yıllarını kapsayan ilk stratejik planını uyg...

GAP EYLEM PLANI 2014-2018

Bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin ...

2013 GAP SON DURUM

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kayn...

2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilen kaynakların kullanımı ve ...
Öne Çıkan Tüm Yayınlar
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande